rehabilitace@bohnice.cz (+420) 284 016 518

Mentální retardaci lze diagnostikovat již v raném dětství II.

Malý chlapec

Dětský autismus Patří do poruch tzv. autistického spektra (PAS), jedná se o pervazivní, tj. vše pronikající postižení. Autismus je charakteristický závažným narušením vývoje sociálních vztahů a dovedností, což komplikuje schopnost adaptace dítěte na okolí. Častěji postihuje chlapce. Odhad výskytu autismu v populaci se v průměru pohybuje mezi 1,5–2 %. Každý rok se tak narodí v … Read more

Mentální retardaci lze diagnostikovat již v raném dětství I.

Včasný záchyt je základ – úvod Mezi další vývojové poruchy patří mentální retardace, dětský autismus a některé emoční poruchy. Všechny tyto nápadnosti je možné zachytit již v kojeneckém, ale zejména v batolecím věku, díky základním screeningovým vyšetřením v pediatrické ordinaci a také díky vyšetření psychomotorického a emocionálního vývoje dítěte. Čím dříve se dítě dostane do odborné péče a … Read more

Psychický vývoj miminek a batolátek, co je a co není normální VII.

Hyperkinetické poruchy – ADHD Klinická jednotka ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) se ještě rozlišuje na 3 typy: s poruchou pozornosti, s impulzivitou a hyperreaktivitou a typ kombinovaný. Děti trpí poruchou pracovní paměti, emočními poruchami, zejména sebeovládáním a sebeorganizací a adaptací na okolí. První známky poruchy lze zaznamenat již v kojeneckém věku. Jedná se o narušení biorytmů spánku a … Read more

Psychický vývoj miminek a batolátek, co je a co není normální VI.

Poruchy příjmu potravy Porucha příjmu potravy označuje stav, kdy miminko nebo batole neprospívá bez organické příčiny. Pokud tomu tak je, vyplývá příčina odmítání potravy z chování dítěte. Častou příčinou bývá i nevhodné chování rodičů nebo pečujících osob, kteří nejsou dostatečně citliví k reakcím dítěte. Dětská anorexie často vzniká spojením obou problémů, zejména u nedonošených dětí, které byly dlouho … Read more

Psychický vývoj miminek a batolátek, co je a co není normální V.

Poruchy řeči Poruchy řeči rozdělujeme na vývojové a získané. Získané poruchy řeči jsou u dětí vzácné a často jsou spojené s nějakým traumatem, naopak vývojové poruchy řeči souvisejí s vývojem mozku a bývají i dědičné. Vývojové poruchy řeči lze sledovat nejdřív až po druhém roce života, vývoj řeči je navíc u dětí velice individuální. Poruchy řeči rozdělujeme na expresivní, … Read more

Psychický vývoj miminek a batolátek, co je a co není normální IV.

Noční běs Ne vždy se musejí rodiče zneklidnit, pokud má jejich dítě noční můry. Zejména u dětí kolem 2. až 3. roku se takové stavy mohou fyziologicky vyskytovat. Někdy se objeví v REM spánku, dítě se vzbudí s pláčem a křikem. Jedná se o reakci na stres z předchozího dne nebo na somatické onemocnění. Batole je třeba uklidnit a … Read more