rehabilitace@bohnice.cz (+420) 284 016 518

Psychický vývoj miminek a batolátek, co je a co není normální VI.

Poruchy příjmu potravy

Porucha příjmu potravy označuje stav, kdy miminko nebo batole neprospívá bez organické příčiny. Pokud tomu tak je, vyplývá příčina odmítání potravy z chování dítěte. Častou příčinou bývá i nevhodné chování rodičů nebo pečujících osob, kteří nejsou dostatečně citliví k reakcím dítěte. Dětská anorexie často vzniká spojením obou problémů, zejména u nedonošených dětí, které byly dlouho krmené sondou a příjem potravy ústy jim není příjemný, zároveň jsou rodiče úzkostní kvůli obavám o zdraví dítěte. Důvody neprospívání mohou být velice individuální. Někdy je neprospívání dítěte prvním signálem disfunkční rodiny či vztahových problémů mezi rodiči a je třeba psychoterapeutické intervence zejména u rodičů dítěte.

Další typickou formou poruchy příjmu potravy v raném věku je pika – pojídání nestravitelných předmětů, které nejsou určené k jídlu. Pika se pojí s opožděním psychomotorického vývoje a s mentální retardací. Někdy je pojídání nestravitelných předmětů, které nejsou určené ke konzumaci, také spojené s extrémně špatným rodinným prostředím, které způsobuje deprivaci dítěte.

Neschopnost nebo ztráta schopnosti polykat pevná sousta potravy představuje také formu poruchy příjmu potravy v raném věku. Dítě upřednostňuje kašovitou stravu, běžného jídla se bojí a striktně ho odmítá.