rehabilitace@bohnice.cz (+420) 284 016 518

Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním).

Ergoterapeut při své práci podporuje maximální možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. Svým klientům/pacientům pomáhá prakticky využívat rozvinutých či znovunabytých funkcí, potřebných k jejich práci, volnočasovým aktivitám a k sebeobsluze. Jako terapeutický prostředek ergoterapeut využívá specifické metody, techniky a poradenství či přizpůsobení prostředí pro nácvik konkrétních dovedností. Primárním cílem ergoterapie je dosažení maximální soběstačnosti, aktivní zapojení do života a zvýšení kvality života pacienta.

Komu je ergoterapie určena?

  • Všem věkovým skupinám – dětem, dospělým i seniorům.
  • Např. osobám s poúrazovými stavy horních končetin, neurologickým či duševním onemocněním.
  • Osobám, kterým jejich zdravotní stav negativně zasahuje do všedních denních aktivit.

Co potřebujete, než k nám půjdete?

  • Poukaz na ergoterapii („Poukaz na vyšetření/ošetření FT“) jehož platnost je 7 dní od vystavení. Poukaz FT od Vašeho lékaře (praktický lékař, rehabilitační lékař, neurolog, ortoped), je potřeba přinést ke vstupnímu vyšetření na první objednaný termín.
  • Objednat se na vstupní vyšetření, nejprve telefonicky ve všední dny v časech 7:30 – 11:00 (284 016 518) v době platnosti vašeho poukazu.
  • Chuť na sobě pracovat a zlepšovat se.

Ergoterapeutický tým

Mgr. Kristýna Jedličková
Vedoucí ergoterapeutka

Vzdělání:
Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií, obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (Mgr.).
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – Fakulta zdravotnických studií, obor Ergoterapie (Bc.).

Bc. Michaela Ondráčková, Dis.
Ergoterapeutka

Vzdělání:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – Fakulta zdravotnických studií, obor Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení – stále aktivní.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – Fakulta zdravotnických studií, obor Ergoterapie (Bc.).
VOZŠ obor všeobecná sestra (DiS.)

Kurzy a specializace:
Základní kurz Tejpování – FIXTAPE s.r.o.

Bc. Pavlína Gašparová
Ergoterapeutka

Vzdělání:
I. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, obor ergoterapie – stále aktivní.
I. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, obor ergoterapie (Bc.).

Mgr. Martina Veselá, Dis.
Ergoterapeutka

Vzdělání:
Ostravská univerzita – Fakulta sociálních studií – obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče (Mgr.).
Jihočeská Univerzita – Zdravotně-sociální fakulta, obor Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory (Bc.). SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ v Mostě, obor Diplomovaný specialista v oboru Ergoterapie (DiS.).

Kurzy a specializace:
IPS (Individual Placement and Support) – podporované zaměstnávání lidí s duševním onemocněním Model CARe – komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci.

Bc.Vendula Ješetová, DiS.
Ergoterapeutka

Vzdělání:
Pedagogická fakulta UHK, obor Speciální pedagogika, program Výchovná práce ve speciálních zařízeních (Bc.). SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ v Mostě, obor Diplomovaný specialista v oboru Ergoterapie (DiS.).

Kurzy a specializace:
Kurz Hot Stones I. – EduSpa College.
Kurz Baňkování spojený i s technikou Gua Sha – EduSpa College.
Certifikovaný kurz – Využití specifické techniky v individuální ergoterapii (2017).
Výukový a výcvikový program – Arteterapeutická práce, Hlína I.
Výcvikový kurz Dramaterapie (2007 -2009)

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Kineziotaping:
Cena materiálu včetně aplikace dle náročnosti a rozsahu ošetření: 1 cm = 3 Kč.
Vlastní kineziotape + cena aplikace dle náročnosti a rozsahu ošetření: 50–200 Kč.

Výpis ze zdravotní dokumentace a jiná potvrzení na vlastní žádost pacienta (administrativní úkon): 100 Kč.

Navazující individuální ergoterapie: (možnost dokoupení navazující individuální terapie po vyčerpání procedur z poukazu FT) 30 min: 400 Kč, 45 min: 500 Kč