rehabilitace@bohnice.cz (+420) 284 016 518

Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním).

Ergoterapeut při své práci podporuje maximální možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. Svým klientům/pacientům pomáhá prakticky využívat rozvinutých či znovunabytých funkcí, potřebných k jejich práci, volnočasovým aktivitám a k sebeobsluze. Jako terapeutický prostředek ergoterapeut využívá specifické metody, techniky a poradenství či přizpůsobení prostředí pro nácvik konkrétních dovedností. Primárním cílem ergoterapie je dosažení maximální soběstačnosti, aktivní zapojení do života a zvýšení kvality života pacienta.

Komu je ergoterapie určena?

  • Všem věkovým skupinám – dětem, dospělým i seniorům.
  • Osobám s poúrazovými stavy horních končetin, kde došlo ke snížení svalové síly, omezení rozsahů pohybu či zhoršené sebeobsluze.
  • Osobám s neurologickým či duševním onemocněním, které negativně ovlivňuje paměť, pozornost či slovní zásobu.
  • Osobám, kterým jejich zdravotní stav negativně zasahuje do všedních denních aktivit.

Co potřebujete, než k nám půjdete?

  • Poukaz na ergoterapii („Poukaz na vyšetření/ošetření FT“) jehož platnost je 7 dní od vystavení. Poukaz FT od Vašeho lékaře (praktický lékař, rehabilitační lékař, neurolog, ortoped), je potřeba přinést ke vstupnímu vyšetření na první objednaný termín.
  • Objednat se na vstupní vyšetření, nejprve telefonicky ve všední dny v časech 7:30 – 11:00 (284 016 518) v době platnosti vašeho poukazu.
  • Chuť na sobě pracovat a zlepšovat se.

Ergoterapeutický tým

Mgr. Nikola Junková Svobodová

Mgr. Michaela Ondráčková, Dis.

Mgr. Pavlína Gašparová

Bc. Kateřina Černá

Bc. Claudia Deáková

Bc. Haunerová Michaela

Bc. Zmrhalová Anna

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Kineziotaping:
Cena materiálu včetně aplikace dle náročnosti a rozsahu ošetření: 1 cm = 3 Kč.
Vlastní kineziotape + cena aplikace dle náročnosti a rozsahu ošetření: 50–200 Kč.

Výpis ze zdravotní dokumentace a jiná potvrzení na vlastní žádost pacienta (administrativní úkon): 100 Kč.

Navazující individuální ergoterapie: (možnost dokoupení navazující individuální terapie po vyčerpání procedur z poukazu FT) 30 min: 400 Kč, 45 min: 500 Kč