rehabilitace@bohnice.cz (+420) 284 016 518

Minikonference CPRT

Centrum psychosomatické rehabilitace a terapie PN Bohnice si Vás dovoluje pozvat na již čtvrtou Minikonferenci z oborů fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, hipoterapie a zooterapie Datum a čas konání: 7. 6. 2023, 14:00-17:00 hod. Registrace od: 13:30 hod. Místo konání: Na oddělení 36, v zasedací místnosti v 1. patře, Ústavní 91, 181 02 Praha 8. Konferenční poplatky … Read more

Vývojové poruchy řeči II.

Dyslálie Dyslálie je porucha výslovnosti některých hlásek nebo skupin hlásek (typicky L, R, Ř nebo sykavek). Udává se, že až 40 % dětí s VPŘ přichází kvůli těmto důvodům. Pro správnou výslovnost jsou důležité mluvní vzory, verbální praxe dítěte, tedy to, aby slyšelo správnou výslovnost v okolí.  Předpokladem správné výslovnosti je také: Správná výslovnost je podmíněna … Read more

Vývojové poruchy řeči I.

Vývojové poruchy řeči (VPŘ) se vyskytují u relativně velkého počtu dětí, lehčí poruchou řeči trpí asi 40 % dětí předškolního věku (Dlouhá, 2012). Jejich léčba probíhá nejčastěji v předškolním období a zajišťuje ji klinický logoped. V současné době se k VPŘ přistupuje komplexněji a jejich léčbou se zabývají také ergoterapeuti a fyzioterapeuti. Obě odbornosti se věnují terapii jemné … Read more

Mentální retardaci lze diagnostikovat již v raném dětství II.

Malý chlapec

Dětský autismus Patří do poruch tzv. autistického spektra (PAS), jedná se o pervazivní, tj. vše pronikající postižení. Autismus je charakteristický závažným narušením vývoje sociálních vztahů a dovedností, což komplikuje schopnost adaptace dítěte na okolí. Častěji postihuje chlapce. Odhad výskytu autismu v populaci se v průměru pohybuje mezi 1,5–2 %. Každý rok se tak narodí v … Read more

Mentální retardaci lze diagnostikovat již v raném dětství I.

Včasný záchyt je základ – úvod Mezi další vývojové poruchy patří mentální retardace, dětský autismus a některé emoční poruchy. Všechny tyto nápadnosti je možné zachytit již v kojeneckém, ale zejména v batolecím věku, díky základním screeningovým vyšetřením v pediatrické ordinaci a také díky vyšetření psychomotorického a emocionálního vývoje dítěte. Čím dříve se dítě dostane do odborné péče a … Read more