rehabilitace@bohnice.cz (+420) 284 016 518

Psychický vývoj miminek a batolátek, co je a co není normální VII.

Hyperkinetické poruchy – ADHD Klinická jednotka ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) se ještě rozlišuje na 3 typy: s poruchou pozornosti, s impulzivitou a hyperreaktivitou a typ kombinovaný. Děti trpí poruchou pracovní paměti, emočními poruchami, zejména sebeovládáním a sebeorganizací a adaptací na okolí. První známky poruchy lze zaznamenat již v kojeneckém věku. Jedná se o narušení biorytmů spánku a … Read more

Psychický vývoj miminek a batolátek, co je a co není normální VI.

Poruchy příjmu potravy Porucha příjmu potravy označuje stav, kdy miminko nebo batole neprospívá bez organické příčiny. Pokud tomu tak je, vyplývá příčina odmítání potravy z chování dítěte. Častou příčinou bývá i nevhodné chování rodičů nebo pečujících osob, kteří nejsou dostatečně citliví k reakcím dítěte. Dětská anorexie často vzniká spojením obou problémů, zejména u nedonošených dětí, které byly dlouho … Read more

Psychický vývoj miminek a batolátek, co je a co není normální V.

Poruchy řeči Poruchy řeči rozdělujeme na vývojové a získané. Získané poruchy řeči jsou u dětí vzácné a často jsou spojené s nějakým traumatem, naopak vývojové poruchy řeči souvisejí s vývojem mozku a bývají i dědičné. Vývojové poruchy řeči lze sledovat nejdřív až po druhém roce života, vývoj řeči je navíc u dětí velice individuální. Poruchy řeči rozdělujeme na expresivní, … Read more

Psychický vývoj miminek a batolátek, co je a co není normální IV.

Noční běs Ne vždy se musejí rodiče zneklidnit, pokud má jejich dítě noční můry. Zejména u dětí kolem 2. až 3. roku se takové stavy mohou fyziologicky vyskytovat. Někdy se objeví v REM spánku, dítě se vzbudí s pláčem a křikem. Jedná se o reakci na stres z předchozího dne nebo na somatické onemocnění. Batole je třeba uklidnit a … Read more

Psychický vývoj miminek a batolátek, co je a co není normální III.

Poruchy spánku u novorozenců do tří měsíců Nezralost organismu a především mozku novorozenců a miminek do 3 měsíců je často spojená s problémem usínání. Stejně jako dospělí lidé mají i miminka dvě základní fáze spánku, a to REM a nonREM fázi. Ve fázi REM (Rapid Eye Movements) dítě mívá oči i nezavřené anebo je patrný pohyb očí … Read more

Minikonference CPRT

Centrum psychosomatické rehabilitace a terapie PN Bohnice si Vás dovoluje pozvat na již druhou Minikonferenci z oborů fyzioterapie, ergoterapie, hipoterapie a zooterapie Datum a čas konání: 21. 09. 2022, 14:15 – 17:00 hodin. Registrace: 14:00 hodin. Místo konání: Modrý salónek Divadla Za plotem, Ústavní 91, 181 02 Praha 8. Konferenční poplatky Student Ostatní Registrace 150 … Read more