rehabilitace@bohnice.cz (+420) 284 016 518

Psychický vývoj miminek a batolátek, co je a co není normální V.

Poruchy řeči Poruchy řeči rozdělujeme na vývojové a získané. Získané poruchy řeči jsou u dětí vzácné a často jsou spojené s nějakým traumatem, naopak vývojové poruchy řeči souvisejí s vývojem mozku a bývají i dědičné. Vývojové poruchy řeči lze sledovat nejdřív až po druhém roce života, vývoj řeči je navíc u dětí velice individuální. Poruchy řeči rozdělujeme na expresivní, … Read more

Psychický vývoj miminek a batolátek, co je a co není normální IV.

Noční běs Ne vždy se musejí rodiče zneklidnit, pokud má jejich dítě noční můry. Zejména u dětí kolem 2. až 3. roku se takové stavy mohou fyziologicky vyskytovat. Někdy se objeví v REM spánku, dítě se vzbudí s pláčem a křikem. Jedná se o reakci na stres z předchozího dne nebo na somatické onemocnění. Batole je třeba uklidnit a … Read more

Psychický vývoj miminek a batolátek, co je a co není normální III.

Poruchy spánku u novorozenců do tří měsíců Nezralost organismu a především mozku novorozenců a miminek do 3 měsíců je často spojená s problémem usínání. Stejně jako dospělí lidé mají i miminka dvě základní fáze spánku, a to REM a nonREM fázi. Ve fázi REM (Rapid Eye Movements) dítě mívá oči i nezavřené anebo je patrný pohyb očí … Read more

Psychický vývoj miminek a batolátek, co je a co není normální II.

Nadměrný pláč První tři měsíce jsou v péči o dítě nejnáročnější. To platí i v případě výskytu pláče u miminka. Častější pláč je způsobený celkovou nezralostí miminka, hlavně jeho mozku. Od třetího měsíce pláče většinou ubývá. Pláč je zpočátku jediným komunikačním prostředkem. Miminko jím reaguje na to, že má hlad, že je pomočené, že nemůže usnout, … Read more

Psychický vývoj miminek a batolátek, co je a co není normální I.

Vztah miminka s matkou V odborné i laické literatuře se hovoří o důležitosti tzv. dyády matky a miminka, která se vytváří záhy po narození dítěte a je důležitá pro jeho emoční regulaci neboli schopnost zvládat svoje pocity. Jako klíčový se pro člověka považuje vztah s rodičem zejména do 2. a 3. roku věku dítěte. Všichni autoři zdůrazňují senzitivní rodičovské … Read more

Myofunkční terapie

Myofunkční terapie řeší poruchu polykání, pohybů jazyka a rtů, nerovnováhu napětí svalů v orofaciální oblasti a všechny problémy s tím spojené. Je to metoda vhodná pro terapii u dětí od 5 let, pro mladistvé, dospělé a seniory, v modifikované podobě i pro mladší děti. Pro koho je myofunkční terapie určená: Modifikované myofunkční techniky nabízejí pomoc rodičům dětí nekojených, … Read more