rehabilitace@bohnice.cz (+420) 284 016 518

Myofunkční terapie

Myofunkční terapie řeší poruchu polykání, pohybů jazyka a rtů, nerovnováhu napětí svalů v orofaciální oblasti a všechny problémy s tím spojené. Je to metoda vhodná pro terapii u dětí od 5 let, pro mladistvé, dospělé a seniory, v modifikované podobě i pro mladší děti.

Pro koho je myofunkční terapie určená:

Modifikované myofunkční techniky nabízejí pomoc rodičům dětí nekojených, předčasně narozených, dětí s vrozeným postižením, s poruchou příjmu potravy a jiným neuromotorickým postižením.  

Myofunkční terapie je zaměřena na děti od 5 let, na starší děti a na dospělé lidi a seniory, u nichž došlo k poruchám v orofaciální oblasti v průběhu života, ať už vlivem nošení rovnátek, poúrazově, či vlivem nemoci. Bolestivé stavy po zubních zákrocích a operacích v oblasti obličeje či horních cest dýchacích, jako je odstranění nosní či krční mandle. Mezi nejčastější onemocnění, kdy je metoda vhodná, patří: periferní paréza nervus facialis, stavy při chronických onemocněních dýchacích cest a další. Mezi další významnou skupinu patří děti a dospělí s vrozenými či i získanými deficity orofaciální oblasti, s poruchou příjmu potravy na senzomotorickém podkladě, s kombinovaným postižením, s narušením komunikačních schopností atd.

Cíl terapie:
 • odstranění poruchy polykání
 • odstranění poruchy napětí a koordinace svalů orofaciální oblasti
 • odstranění doprovodných syndromů ( vadné držení těla, chybné dýchání, chybná hygiena dýchacích cest, porucha koordinace oko–ruka, navazování kontaktu pohledem či stiskem ruky, vnitřní držení (psychosomatický pohled)
Efekt terapie:
 • zlepšení funkce orofaciální oblasti: žvýkání, polykání
 • normalizuje skus a slinotok
 • zlepšení koordinace svalů nutných k řeči
 • harmonizuje svalové napětí, zlepšení výrazu obličeje
Příčiny myofunkčních poruch:

Embryonální vývoj, perinatální komplikace, přetrvávání sacího a polykacího reflexu, přetrvávání dumlání palce či dudlíku, nesprávné postavení zubů či čelistí, špatná rovnátka, nefunkční nosní dýchání, jazyková uzdička, přetížení dětí, řečové poruchy, smyslové poruchy, infekční i jiné onemocnění CNS, úrazy v oblasti hlavy a krku, genetická a vrozená onemocnění, medikace ovlivňující funkci orofaciální oblasti, infekční onemocnění ovlivňující funkci dýchacích cest

Pomůcky:
 • Lékařské lopatky
 • Špachtle malé
 • Potravinářská nit
 • Retraktor