rehabilitace@bohnice.cz (+420) 284 016 518

Odstranění traumatu – chronické i akutní bolesti

Vhodné pro dospělé a děti, kteří si prošli nebo procházejí náročnou životní situací a potřebují zvládnout bolest a vrátit se zpět do normálního života.

Ve fyzioterapeutické praxi jsem se opakovaně setkala s lidmi po úrazu, operaci či těžké nemoci, kterým se při rehabilitaci znovu vybavily negativní zážitky a s nimi spojené silné emoce, nepříjemné pocity, vzpomínky na traumata, kterými museli projít. Samotné oživení těchto vzpomínek často vedlo k celkovému zpomalení, nebo dokonce zastavení procesu hojení. Lidem bylo při terapii špatně a do života se vraceli těžko, nebo se to nedařilo vůbec. V takové situaci je nutné komplexně a pečlivě ošetřit tkáně a zároveň pomoci člověku projít traumatem, ošetřit i duševní a psychickou část, stejně pečlivě jako tu fyzickou. Psychomotorickosomatický přístup vede k tomu, že i psychická bolest ztratí ostré hrany a rozpustí se stejně dobře jako bolavý bod ve svalu. Obě bolesti, somatická i psychická, pak mají šanci odejít a už se nevracet.

Jak taková terapie vypadá:

Nejčastěji je průběh takový, že dítě nebo dospělý přijde na první návštěvu, která zahrnuje i vyšetření, a hned následuje komplexní terapie. Ošetření v sobě obsahuje nejčastěji práci se svaly, fasciemi (obaly svalů), podkožím, kůží, klouby a dalšími složkami pohybového aparátu, ve kterých mohou vznikat vlivem disharmonie v organismu spoušťové body, adheze a jiné zdroje bolesti a funkcí poruchy vzájemné pohyblivosti. Terapie zahrnuje i ošetření cévního, lymfatického a nervového systému. Někdy je vhodné zakomponovat i senzorickou integraci a cíleně se věnovat dechové rehabilitaci.  

Další návštěva probíhá s odstupem dvou až tří týdnů. Pokud došlo při vzniku bolesti k traumatu, je vhodná další konzultace hned za týden. Při druhém sezení dochází k cílenému ošetření psychické složky obtíží. Dle individuálního stavu často postačí jen několik terapií v rozmezí několika týdnů. Vždy záleží na funkční poruše psychomotorického systému či orgánové dysfunkci nebo dalších dysfunkcích, které stav zapříčiňují. Nejdůležitější je klient sám, co skutečně potřebuje a jaký je zdroj jeho obtíží.

Při léčbě traumatu je unikátní možnost kontaktovat terapeuta mailem či zavolat, pokud nastane reakce, která klienta překvapí nebo ji potřebuje konzultovat. Klient není sám napospas svému traumatu, ale má možnost o pocitech, které v něm manuální intervence vyvolala či oživila, mluvit a porozumět jim, zbavit se jich nebo je naopak použít v procesu pozitivní změny a zlepšení kvality života.

Pro koho je metoda vhodná:
 • Stavy po prodělání onemocnění COVID
 • Stavy po prodělání jakékoliv jiné závažnější nemoci s přetrvávajícími obtížemi spojenými s pohybovým, neurologickým, cévním a lymfatickým systémem
 • Stavy po traumatu, polytraumatu
 • Bolestivé stavy
 • Stavy po kraniotraumatu
 • Stavy po těžkých operacích
 • Stavy při chronických onemocněních, která jsou sice medicínsky kompenzovaná, ale bolesti přetrvávají
Cíl terapie:
 • Návrat zpět do normálního života
 • Odstranění bolesti
 • Zlepšení hybnosti
 • Nastolení optimálního procesu hojení

Další informace o traumatu jako zdroji obtíží pohybového aparátu:

Někdy je opravdu psychické trauma horší než samotné poškození tkání, ale nelze se k němu dostat než přes dotek a ošetření bolavého místa na těle. Následně je možné o pocitech mluvit a zbavit se strachu, pocitu křivdy, opuštění, viny a dalších.

Odborníci přes viscerální a neurální manipulaci zmiňují, že tkáně mají svoji paměť, a jejich hojení je tedy podmíněné právě tím, jakým způsobem došlo k jejich poškození. Proto musí proces hojení zahrnovat všechny složky a rehabilitace se musí pojímat skutečně komplexně.

Lidský biorytmus je cirkadiální. Moderní chronobiologie se zabývá buněčnými procesy v organismech. Bylo objeveno, že každá buňka v lidském organismu má svůj rytmus. Pokud je tento rytmus narušený, například vlivem stresu, onemocnění nebo bolestivým stavem, může to vést k vážným problémům jak na buněčné úrovni, tak v celém organismu. Proto je nutné věnovat pozornost nastolení harmonie a eliminaci stresu a zbytečné bolesti při procesu hojení a zotavení (recovery).

Dlouhodobý stres může vznikat vlivem chronického somatického i psychického onemocnění, může mít psychické kořeny a je přítomný při zdlouhavém (protrahovaném) hojení a dalších stavech spojených s chronickou či akutní bolestí. Stresová reakce, zejména pokud se chronifikuje, negativně ovlivňuje funkci mnoha orgánů a kardiovaskulárního aparátu, ale také přímo negativně ovlivňuje funkci imunitního systému. Život bez krátkých stresových úseků není možný, ale dlouhodobý a nepřiměřený stres vede k těm nejvíce negativním dopadům na život a jeho kvalitu.

Metoda léčby traumatu v sobě zahrnuje:

reflexní metody, metody ovlivnění orgánových fascií, ovlivnění periferního a centrálního nervového systému, manuální lymfodrenáž, psychoterapeutické poradenství, relaxační techniky, manuální techniky, poradenství v oblasti životního stylu a pohybového režimu, dechovou rehabilitaci a metody nácviku soustředění a aktivní relaxace.