rehabilitace@bohnice.cz (+420) 284 016 518

Jak se správně běhá?

Jak se správně běhá?

Na běžecký postoj navazuje technika běhu. Technika běhu se zásadně liší podle ambicí a kondice běžce. Nejjednodušší technikou je jogging, který přirozeně využívají zejména rekreační běžci pro získání kondice – poté se mění v kondiční běh (neboli základní běžeckou techniku). Pro naše účely není důležitý podrobný popis rozdílů mezi jednotlivými technikami, ale uvedení některých základních principů … Read more

Základní poznatky o běhu a běžecký postoj

Běh je spolu s chůzí nejpřirozenějším způsobem, jak se pohybovat z místa na místo. Kondiční běh patří mezi aerobní vytrvalostní aktivity. Aerobní aktivita je aktivita, u níž je energie pro pohyb získávána převážně ze spalování živin (hlavně cukrů, později tuků) za přístupu kyslíku, který organismus získává dýcháním. Vytrvalost je zjednodušeně schopnost vzdorovat únavě. Pro rekreační … Read more

K čemu všemu Vám může pohybová aktivita pomoci?

Nyní se dostáváme k otázce, k čemu konkrétně může pohyb sloužit, a to hlavně Vám. Inspiraci můžete hledat i v předchozí kapitole, je však nutné zdůraznit, že pohybová aktivita je jeden ze způsobů zvládání a prevence relapsu. Zde se vyjádříme k několika důležitým situacím, u kterých často dochází k relapsu a kde by právě pohyb mohl pomoci: Jedním ze … Read more

Běh

Kondiční běh

Účelem tohoto textu je shrnout základní vybrané poznatky o běhu (a pohybu obecně) z perspektivy bio-psycho-sociální rehabilitace. Poznatky uvedené v textu navazují na volnočasovou aktivitu „Kondiční (terapeutický) běh“ v rámci programu PN Bohnice, využít je však mohou všichni pacienti, kteří prošli komplexní léčbou závislosti. Člověk a pohyb Pohyb je jedna ze základních vlastností života. Lidské … Read more