rehabilitace@bohnice.cz (+420) 284 016 518

K čemu všemu Vám může pohybová aktivita pomoci?

Nyní se dostáváme k otázce, k čemu konkrétně může pohyb sloužit, a to hlavně Vám. Inspiraci můžete hledat i v předchozí kapitole, je však nutné zdůraznit, že pohybová aktivita je jeden ze způsobů zvládání a prevence relapsu. Zde se vyjádříme k několika důležitým situacím, u kterých často dochází k relapsu a kde by právě pohyb mohl pomoci: Jedním ze … Read more

Běh

Kondiční běh

Účelem tohoto textu je shrnout základní vybrané poznatky o běhu (a pohybu obecně) z perspektivy bio-psycho-sociální rehabilitace. Poznatky uvedené v textu navazují na volnočasovou aktivitu „Kondiční (terapeutický) běh“ v rámci programu PN Bohnice, využít je však mohou všichni pacienti, kteří prošli komplexní léčbou závislosti. Člověk a pohyb Pohyb je jedna ze základních vlastností života. Lidské … Read more