rehabilitace@bohnice.cz (+420) 284 016 518

K čemu všemu Vám může pohybová aktivita pomoci?

Nyní se dostáváme k otázce, k čemu konkrétně může pohyb sloužit, a to hlavně Vám. Inspiraci můžete hledat i v předchozí kapitole, je však nutné zdůraznit, že pohybová aktivita je jeden ze způsobů zvládání a prevence relapsu. Zde se vyjádříme k několika důležitým situacím, u kterých často dochází k relapsu a kde by právě pohyb mohl pomoci:

Jedním ze způsobů, jak se lépe vypořádat se smutkem, depresí, úzkostí a chmurnými myšlenkami, je právě pohybová aktivita. Ta sama od sebe zlepšuje náladu a přináší úlevu. Při pohybu navíc můžeme získat prostor k uspořádání vlastních myšlenek.

Odpočinek od každodenních starostí

Při pohybu se odbourávají látky, které v těle vznikají při stresu. Pohyb se tím pádem podílí na snížení míry stresu a pomáhá při jeho zvládání. Navíc je důležité najít si způsob a prostor, kdy můžeme všechny starosti odsunout a věnovat se chvíli sami sobě.

Pomoc proti bažení

Pohybová aktivita pomáhá akutně snížit míru bažení. Dlouhodobé zapojení pohybových aktivit do života snižuje míru bažení dlouhodobě.

Zabavení se při nudě

Vhodně zvolený pohyb se může stát Vaším koníčkem, novým příjemným způsobem užívání si volného času a akutní pomocí při rizikových chvílích, jako je právě pocit nudy.

Trávení času s přáteli

Sdílená radost je ještě větší radost. Je důležité se naučit trávit čas s přáteli novým způsobem a vytvářet si nové společné zájmy. Pohybová aktivita je jedna z vhodných alternativ.

Zlepšení vnímání svého těla

Častou příčinou relapsu bývá nedostatečné uvědomění si a nerozpoznání (ať vědomé, či nevědomé) varovných signálů. Díky pohybu si můžeme lépe uvědomovat své tělo a více vnímat, když je něco v nepořádku. Vlastní tělo si nejlépe uvědomujeme, když se na něho cíleně soustředíme, k čemuž nás pohybová aktivita přímo vybízí.

Dlouhodobé zapojení pravidelné pohybové aktivity do každodenního programu působí nejen jako akutní pomoc při výše zmíněných nebo i jiných rizikových situacích, ale zároveň slouží jako dlouhodobá „prevence“ či zmírnění příznaků nadměrného stresu, nudy, deprese, úzkosti, bažení a závislého chování obecně.