rehabilitace@bohnice.cz (+420) 284 016 518

Základní poznatky o běhu a běžecký postoj

Běh je spolu s chůzí nejpřirozenějším způsobem, jak se pohybovat z místa na místo. Kondiční běh patří mezi aerobní vytrvalostní aktivity. Aerobní aktivita je aktivita, u níž je energie pro pohyb získávána převážně ze spalování živin (hlavně cukrů, později tuků) za přístupu kyslíku, který organismus získává dýcháním. Vytrvalost je zjednodušeně schopnost vzdorovat únavě. Pro rekreační běžce je důležitý zejména běžecký postoj.

Hlava

Správný běžecký postoj:
Hlava je vzpřímená, v prodloužení trupu, oči hledí přímo vpřed.

Nejčastější chyby:
Hlava je v předklonu, předsunu nebo v záklonu.

Trup

Správný běžecký postoj:
Trup je v nepatrném předklonu.
Páteř je vzpřímená, při běhu přirozeně rotuje.

Nejčastější chyby:
Trup je v záklonu nebo přílišném předklonu.
Je přítomno velké prohnutí v bedrech nebo „shrbení“ v oblasti hrudníku, páteř je „strnulá“.

Horní končetiny

Správný běžecký postoj:
Ramena jsou uvolněná a stažená lehce dolů, dozadu a ven (od páteře). Při běhu se přirozeně pohybují dopředu a dozadu.
Předloktí svírá s pažemi úhel cca 90°, míří zhruba vpřed (resp. ruka nikdy nejde přes osu trupu). Mezi předloktím a trupem je malá mezera. Ruka je uvolněná.

Nejčastější chyby:
Ramena jsou přitažena k uším nebo stočena dopředu, při běhu jsou „strnulá“.
Předloktí je buď vtočené před tělo (ruka přesahuje středovou osu těla) nebo vytočené od těla. Mezi předloktím a trupem je příliš velká mezera. Ruka je zaťatá v pěst.

Dolní končetiny

Kyčel, koleno a kotník se nachází v jedné rovině, která je kolmá k zemi. Nohy dopadají na šířku pánve.
Koleno je při dopadu mírně pokrčené, aby došlo ke správnému tlumení nárazu.
Došlap na zevní stranu nohy, noha dopadá buď mírně před trup, lépe však přímo pod trup.

Nejčastější chyby:
Dochází k vbočení („X“) nebo vybočení („O“) kolen. Dolní končetiny se při běhu kříží.
Při dopadu je koleno plně propnuté, nebo příliš pokrčené (postoj pak připomíná sezení).
Došlap na vnitřní stranu nohy (tzv. došlap pronací), noha dopadá příliš před/za osu trupu.