rehabilitace@bohnice.cz (+420) 284 016 518

Manuální léčba postcovidového syndromu

Co je to postcovidový syndrom?

Pokusili jsme se shrnout klinickou zkušenost problémů, se kterými do naší fyzioterapeutické ordinace mezi lety 2019 a 2021 přicházeli čeští pacienti, kteří prodělali COVID. Podle naší zkušenosti se u lidí po onemocnění COVID objevují obtíže, kterými předtím netrpěli. Velmi často se tyto obtíže objevují i u lidí, kteří nemoc prodělali se středním anebo i velmi lehkým průběhem, který se manifestuje jen únavou.

Jak se postcovidový syndrom projevuje?

Postcovidový syndrom se projevuje různými způsoby, jako jsou porucha dýchání, porucha soustředění, bolesti hlavy, bolesti kloubů a svalů spojujících příslušné klouby. Za poruchou dýchání si můžeme představit dušnost, bolest na hrudi, zahlenění, také pocit nemožnosti plně vydechnout anebo se plně nadechnout. Porucha soustředění patří mezi poruchy kognitivních funkcí, které se u postcovidového syndromu často vážou s bolestí hlavy. Bolesti kloubů se objevují spolu se zvýšenou únavou. Bolest kloubů bývá netypická, často intenzivní a objevuje se symetricky i nesymetricky. Zasahuje častěji velké klouby (kolena, kyčle atd.), dále také páteř a svaly kolem páteře. Kromě těchto nejčastějších obtíží jsme ale zaznamenali i problémy s trávením. Ty se ovšem nevyskytují tak často.

Problémy se objevují ještě během onemocnění, ale častěji po 2 až 4 týdnech od jeho vypuknutí. Obtíže jsme zaznamenali u všech věkových kategorií vyjma dětí.

Jak si reakci vysvětlujeme?

Zjednodušeně můžeme postcovidový syndrom chápat jako pozdní imunitní odpověď na virus. Stejně jako u jiných infekcí také zde se naše imunita snaží virus co nejdříve eliminovat. Protože virus dosud neznala, může se stát, že reakci „přestřelí“. Protože je náš imunitní systém velice komplikovaný, začne reagovat velmi komplexně a burcovat své jednotlivé „oddíly“ všude možně po těle. Takto vyburcovaná imunitní odpověď je ale bohužel toxická nejen pro virus, ale i pro tělo samotné. K tomu se také přidávají škody, které způsobí virus sám tím, že si naše buňky zotročí. Tyto infikované buňky ho pak reprodukují a když se totálně vyčerpají, umírají.

Syndrom je tak způsoben jak přímým působením viru, tak vyvolanou reakcí organismu, která může přetrvat dlouhé měsíce po odeznění infekce.

Jak léčit

Klouby

Klouby a páteř jsou imunitní reakcí zasažené asi nejvíce. Dochází ke stažení svalů a špatnému prokrvení, dráždění volných nervových zakončení, může být také změněna propriocepce v kloubech a ovlivněna senzitivní inervace. Proto je třeba uvolnit napětí svalů a pracovat s cévním zásobením kloubního pouzdra a svalů kolem kloubů, ošetřit nervy inervující klouby. Efekt léčby bývá rychlý.

Dýchání a plíce

Hrudník a obaly plic jsou zasažené asi nejvíce zánětem a reakcí těla na infekci. Dochází k omezení pohybu žeber a bránice. Dýchání je mělké a povrchové. Klíčový problém je však v plicní tkáni a vazivových obalech všech orgánů v hrudní dutině: plic, srdce a všech trubic (jícen, hrtan, velké cévy a nervy). Je třeba obnovit vzájemnou posunlivost vazivových obalů. Pokud jejich vzájemný pohyb vázne, neskutečně to bolí a člověk raději téměř nedýchá, než by každý nádech a výdech tolik trpěl. Ošetřujeme svaly, ale hlavně vazivo a plíce, krk a někdy i horní končetiny, které v důsledku těchto problémů také bolí.

Nervová soustava a mozek

Nervová soustava a mozek jsou zasažené asi nejvíce změnou cévního zásobení a komplexní imunitní reakcí. Nacházíme stažení v oblasti krku a hlavy a přechodů krční a hrudní páteře a celé horní části hrudníku. Stav může ovlivnit cévní zásobení mozku a dalších orgánů umístěných v hlavě. Je třeba obnovit žilní odtok a zlepšit arteriální přítok okysličené krve. Ošetřujeme hlavně krční obaly a pracujeme s cévami a nervy, abychom obnovili rovnováhu a harmonii.

Klinická zkušenost nám ukázala, že čím dříve se postcovidová reakce začala léčit, tím rychleji se lidé zotavili a obtíží zbavili. Nejčastěji po 3 až 5 terapiích se stav významně zlepšil.

Omikronová infekce přinesla nový typ obtíží. Lidé si již často nestěžují na to, že se jim špatně dýchá, ale nově se objevují trávicí obtíže, bolesti břicha a problémy se zažíváním. U některých lidí střevní obtíže zcela dominují nad kašlem a rýmou. I zde, pokud trvají bolesti břicha a pocit nadýmání může pomoci šetrné ošetření břišních vazivových obalů, pobřišnice a uvolnění břišních svalů. Vhodná je i probiotická léčba a dieta.

Komentáře nejsou povoleny.