rehabilitace@bohnice.cz (+420) 284 016 518

Literatura jako další inspirace

Tento text byl sepsán jakožto součást bakalářské práce s názvem Pohybová léčba vedená fyzioterapeutem v kontextu ústavní léčby pacientů se závislostí na návykových látkách. Většina poznatků uvedena v tomto textu je převzatá z této práce.

KÖHLEROVÁ, Terezie. Pohybová léčba vedená fyzioterapeutem v kontextu ústavní léčby pacientů se závislostí na návykových látkách. [Physical therapy led by physiotherapist in context of substance abuse treatment]. Praha, 2021. Počet stran celého dokumentu, počet příloh. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika rehabilitačního lékařství. Vedoucí závěrečné práce: Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová.

Chtěli bychom ještě uvést další literaturu, která by Vám mohla být inspirací:

Christopher McDougall – Born To Run

Kniha, která dokáže vzbudit zájem a lásku k běhu a pohybu, je kniha Born To Run od amerického novináře a maratonce Christophera McDougalla. Kniha nabízí nový úhel pohledu na dosavadní poznatky o běhu a ukazuje svět národu běžců.
MCDOUGALL, Christopher. Born to run: Zrozeni k běhu: zapomenutý národ a tajemství nejlepších a nejšťastnějších běžců světa. Praha: Mladá fronta, 2011. ISBN 9788020424334.

Scott Jurek a Steve Friedman – Jez a běhej

ultramaratonce Scotta Jureka – Jez a běhej. Jurek zde na příkladu svého života popisuje, co to znamená brát běh jako životní styl. Zde však chceme upozornit na to, co již autor zdůrazňuje v úvodu, a to nutnost dívat se na některé uvedené informace skepticky.
JUREK, Scott a Steve FRIEDMAN. Jez a běhej: moje nečekaná cesta k úspěchu na ultramaratonu. Praha: Mladá fronta, 2013. ISBN 978-80-204-2871-4.

Karel Nešpor – Návykové chování a závislost

Též odkazujeme na knihu od p. doktora Karla Nešpora – Návykové chování a závislost, která nejen shrnuje důležitost pohybu pro závislé pacienty, ale obsahuje mnohem více užitečných poznatků.
NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. 5., rozšířené vydání. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1357-4.

Knihy o běžeckých technikách

Zájemce, kteří by chtěli více vstoupit do běžeckých technik, anatomie a kompenzačních cvičení a dalších zajímavých témat, odkazujeme na následující dvě publikace:
TVRZNÍK, Aleš a David GERYCH. Velká kniha běhání. Praha: Grada, 2014. Sport extra. ISBN 978-80-247-4872-6.
TVRZNÍK, Aleš a Libor SOUMAR. Běhání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3934-2.