rehabilitace@bohnice.cz (+420) 284 016 518

Jak se zbavit bolesti?

Jak se zbavit bolesti pohybového aparátu, vnitřního orgánu nebo poraněné tkáně – technika vizualizace aplikovaná v manuální léčbě

Co je to vizualizace?

Vizualizace znamená vytvoření mentálního obrazu. Využíváme svou obrazovou představivost, abychom si představili konkrétní část našeho těla, na kterou se potřebujeme zaměřit. K vizualizaci využíváme nikoliv zrakové receptory, ale zjednodušeně řečeno zrakovou kůru mozku. Tuto techniku chápeme jako součást multisenzorické integrace, kterou využíváme v některých případech manuální léčby bolesti, omezené hybnosti a při dalších obtíží promítajících se do pohybového aparátu.

Jaký je princip vizualizace?

Princip techniky vychází z dlouholeté empirie, kdy lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a další profesionálové zjistili, že pokud člověk trpící obtížemi zaměří cíleně svou pozornost na problém, který jej trápí, dochází k lepšímu hojení a léčení. Cílené zaměření pozornosti bohužel nefunguje tak jednoduše, že by si člověk každý den vzpomněl na to, že ho bolí pravé koleno, a bolest za týden vymizela. Cílené zaměření pozornosti neboli zvědomění funguje tak, že při specifickém cvičení či jiné manuální technice budujeme spolu s klientem jeho představu o části těla, kterou chceme ovlivnit. Při cvičení tak mozek napře pozornost tam, kde percepce nefunguje správně. Percepcí rozumíme všechny informace proudící do mozku.

Jak vizualizace funguje?

Pokud si zlepšíme percepci v oslabeném či bolavém místě, provádíme cvičení precizněji a s větším efektem, než když při cvičení myslíme na práci nebo na to, co je třeba doma uklidit a co si dáme k večeři. K docílení co nejlepšího výsledku využíváme anatomické modely jednotlivých částí těla i celé kostry, někdy naopak zcela jednoduchá přirovnání a představy ze všedního života. Člověk nepotřebuje být anatom, aby tuto metodu mohl úspěšně aplikovat.

Proč využívám zrovna tuto metodu?

Jak jsem se k tělesné vizualizaci dostala? Přes fyzioterapii s malými dětmi, kterým jsem potřebovala vysvětlit, proč mají daný cvik zrovna cvičit a jak jej provést co nejpřesněji. „Malé děti a miminka zkrátka neukecáš.“ Dospělejší člověk k terapeutovi často přichází s určitým většinou pozitivním očekáváním. Nejčastěji lze skutečně využít placebo efektu, který může představovat až 30 % úspěchu v léčbě, což není málo. Ale u miminka a malého předškolního dítěte s placebo efektem nelze příliš počítat. Později jsem zjistila, že pokud vizualizaci využiji při aplikaci cvičení na doma, klienti si lépe cvičení zapamatují a také jej kvalitněji provádějí.

Kdy a jak metodu použít

V některých případech záměrně necháváme pozornost klienta volně plynout a soustředit se jen na pocity, které při léčbě zakouší, a až na závěr vysvětlíme, co jsme kde ovlivnili. Někdy naopak vysvětlíme, kde je problém a na co se teď zaměříme, a s vědomou pozorností klienta na problému společně pracujeme. Cílem terapie je vždy vytvoření pocitu bezpečí, co nejrychlejší a efektivní návrat do aktivního života i k pocitu zdraví.